Nam vương Cao Xuân Tài chính thức là đại sứ Vietnam Fitness Model 2019

(Stardaily.vn) – Nam vương Thế giới 2018 đảm nhận vai trò Đại sứ của cuộc thi Người mẫu Thể hình Việt Nam – Vietnam Fitness Model 2019.